Informácie o projekte

„S Vašou firmou sme veľmi spokojní. Vedeli ste vždy rýchlo zareagovať na naše požiadavky, či išlo o návrh riešenia, vypracovanie cenovej ponuky, alebo už samotnú realizáciu. Oceňujeme taktiež, že súčasťou Vašich riešení sú v súlade s našimi požiadavkami len certifikované produkty. Samozrejme radi využíváme aj Vami ponúkaný systém pravidelných kontrol a revízií istiacich systémov. V prvom rade ide o bezpečnost a tú nám svojimi riešeniami pomáhate v našich prevádzkach udržiavať na vyššej úrovni.“

01

Klient

Phoenix services s.r.o.

02

Dátum

2018/2019

Máte zájem o podobný projekt?

Ak sa rozhodnete pre bezpečné pracovné prostredie pre svojich zamestnancov, kontaktujte nás a dohodnite si s nami stretnutie. Prídeme na obhliadku priamo na Vaše pracovisko a pomôžeme Vám identifikovať rizikové miesta, v ktorých sa Vaši pracovníci pohybujú. Navrhneme istiaci systém v súlade s platnou legislatívou, ktorý minimalizuje riziká. Po schválení nášho návrhu namontujeme istiaci systém a dodáme všetko, čo potrebujete k jeho
používaniu (bežec, tlmiče pádu, postroje, prilby atď.). Súčasťou montáže je aj dodanie kompletnej dokumentácie a certifikátov. Oboznámime pracovníkov s používaním systému a vypracujeme bezpečný pracovný postup. K istiacim systémom a osobným ochranným prostriedkom zabezpečujeme aj periodické kontroly, ktoré sú povinné každých 12 mesiacov.

Cenové ponuky na výškové práce do 24h

Obhliadky zdarma