Oprava priemyselných komínov

S pomocou horolezeckej techniky vykonávame údržbu ťažko dostupných miest ako sú striechy, fasády, odkvapové systémy, hromozvody, balkóny a okná. Do tejto kategórie radíme aj škárovanie panelových domov, tmelenie netesností a údržbu komínov.

Údržba ťažko dostupných miest

S pomocou horolezeckej techniky vykonávame údržbu ťažko dostupných miest ako sú striechy, fasády, odkvapové systémy, hromozvody, balkóny a okná. Do tejto kategórie radíme aj škárovanie panelových domov, tmelenie netesností a údržbu komínov.

Odpratávanie snehu zo striech

Medzi naše sezónne služby patrí odpratávanie snehu zo striech budov, rodinných domov a veľkoplošných hál. Odpratávanie snehu sa vykonáva kvôli veľkej váhe zľadovatelého alebo mokrého snehu. Z hľadiska bezpečnosti sem možeme zaradiť aj odstraňovanie cencúľov a ľadu z odkvapov.

Umývacie a čistiace práce vo výškach

Vonkajší vzhľad sídla Vašej spoločnosti je prvá vec, ktorú si všimnú Vaši klienti, dodávatelia a zamestnanci. Nedostatočne udržiavaná fasáda a špinavé okná môžu zanechať nie najlepší prvý dojem.

Kotviace systémy pre bezpečnú prácu

Istenie zamestnancov, alebo externých pracovníkov vo firme je povinné pre každého majiteľa. Preto vám vieme navrhnúť systém zabezpečenia pre vaše podmienky v danej situácií.

Demolačné práce vo výškach

Medzi demolačné práce v ťažko dostupných miestach patria demolácie striech, komínov, balkónov a rozoberanie rôznych konštrukcií.

Navigácia v článkoch