Oprava priemyselných komínov

S pomocou horolezeckej techniky vykonávame údržbu ťažko dostupných miest ako sú striechy, fasády, odkvapové systémy, hromozvody, balkóny a okná. Do tejto kategórie radíme aj škárovanie panelových domov, tmelenie netesností a údržbu komínov.

Údržba ťažko dostupných miest

S pomocou horolezeckej techniky vykonávame údržbu ťažko dostupných miest ako sú striechy, fasády, odkvapové systémy, hromozvody, balkóny a okná. Do tejto kategórie radíme aj škárovanie panelových domov, tmelenie netesností a údržbu komínov.

Odpratávanie snehu zo striech

Medzi naše sezónne služby patrí odpratávanie snehu zo striech budov, rodinných domov a veľkoplošných hál. Odpratávanie snehu sa vykonáva kvôli veľkej váhe zľadovatelého alebo mokrého snehu. Z hľadiska bezpečnosti sem možeme zaradiť aj odstraňovanie cencúľov a ľadu z odkvapov.

Kotviace systémy pre bezpečnú prácu

Istenie zamestnancov, alebo externých pracovníkov vo firme je povinné pre každého majiteľa. Preto vám vieme navrhnúť systém zabezpečenia pre vaše podmienky v danej situácií.

Demolačné práce vo výškach

Medzi demolačné práce v ťažko dostupných miestach patria demolácie striech, komínov, balkónov a rozoberanie rôznych konštrukcií.

Navigácia v článkoch