Čistenie a vysávanie priemyselných hál

Naše služby v oblasti profesionálneho čistenia výrobných hál a skladových priestorov sú určené pre firmy pôsobiace v oblasti v priemyselnej výroby a logistiky. Hĺbkovo vyčistíme vaše výrobné priestory a sklady.

Čistenie výrobnej haly - Výškové práce s.r.o.

Čo čistíme v priemyselných halách a skladoch?

Zameriavame sa predovšetkým na čistenie neprístupných miest ako stropné konštrukcie, kabeláže, osvetlenie, vzduchotechnika, potrubia a ďalšie zariadenia vo výške. Tiež umývame steny, regály a čistíme neprístupné časti strojového vybavenia. Vašu halu zbavíme prachu, pavučín, špiny a ďalších nečistôt. Výsledkom bude hygienické prostredie pre bezproblémovú prevádzku výroby a skladov.

Základné a hĺbkové čistenie

Porozumenie potrebám zákazníka je základom úspešnej spolupráce pri čistení hál. Základné čistenie zahŕňa odstránenie prachu, pavučín a nečistôt vysávaním. Hlavným cieľom je znížiť prašnosť vo výrobných alebo skladových priestoroch. V náročnom priemyselnom prostredí používame výkonné vysávače značiek Nilfisk a Kärcher. Tieto stroje sú stavané na celodennú nepretržitú prevádzku a zvládnu akýkoľvek typ nečistôt.

V niektorých prevádzkach je vyžadované dôkladnejšie hĺbkové čistenie a dezinfekcia. V takýchto prípadoch pristúpime k umývaniu stropných konštrukcií a stien hál pomocou profesionálnych čistiacich prostriedkov. Rozhodujúca je voľba správneho prostriedku a spôsobu aplikácie tak, aby sa čistený povrch nepoškodil a zároveň sa odstránili všetky nečistoty. Používame profesionálne čistiace prostriedky a stroje (vysokotlakové čističe a pod.).

Prístup pri čistení stropných konštrukcií

Pri čistiacich prácach v halách využívame rôzne druhy vysokozdvižných plošín (nožnicové, kĺbové, teleskopické). Naši pracovníci sú plne kvalifikovaní na ovládanie týchto strojov. Vďaka bohatým skúsenostiam vedia s plošinami narábať veľmi precízne a vytvoriť si prístup i na ťažko dostupné miesta v stiesnených výrobných priestoroch bez toho, aby čokoľvek poškodili.

Tam, kde sa plošina nedostane, použijeme rebríky alebo mobilné lešenie. Čistenie miest, ktoré nie sú prístupné z plošín alebo rebríkov, napríklad nad výrobnými linkami a strojmi, prebieha pomocou horolezeckej a lanovej techniky. Naši šikovní výškoví pracovníci sa dostanú úplne všade.

Montáže a opravy pre priemysel a logistiku

Okrem čistenia sme schopní pre našich zákazníkov flexibilne realizovať aj ďalšie činnosti, pre ktoré je nevyhnutný pohyb vo výškach – napríklad rôzne druhy montáží, inštalácií a opráv. V našom tíme máme dostatok kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú schopní vo výškach bezpečne vykonávať  rôzne druhy prác (elektroinštalácie, montáž vzduchotechniky, priemyselné nátery, stavebné práce a pod.).

Istiace systémy – bezpečný pohyb vašich pracovníkov vo výškach

Pre našich zákazníkov kompletne realizujeme trvalé istiace systémy. Vaši zamestnanci sa tak budú môcť bezpečne pohybovať a vykonávať údržbu a čistenie vo výškach v súlade s platnými zákonnými predpismi. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Rýchlosť

Flexibilne zabezpečíme expresné vyčistenie veľkých hál a skladov. Máme na to dostatok techniky, skúseností a šikovných pracovníkov.

Kvalitná práca

Pracujeme poctivo a dôkladne aj na neprístupných miestach, kde nás zákazník môže len ťažko kontrolovať. Spoľahnite sa na nás.

Postup hĺbkového čistenia priemyselných hál

Skontaktujte nás emailom alebo telefonicky. Uprednostňujeme osobnú obhliadku haly, umožní nám to lepšie pochopiť potreby zákazníka a presnejšie určiť rozsah a trvanie prác.

Ak je požadované hĺbkové čistenie umývaním, vykonáme niekoľko skúšok rôznych čistiacich prostriedkov na skrytých miestach. Zákazník tak získa lepšiu predstavu o predpokladanom výsledku našej práce.

V dohodnutý termín začneme s prácami, ktoré koordinujeme s požiadavkami zákazníka. Flexibilne reagujeme tak, aby sme minimálne obmedzovali priebeh výroby alebo prevádzku skladovacích priestorov.

Hrubé nečistoty odstraňujeme pomocou profesionálnych vysávacích strojov, ktoré sú stavané na nepretržitú prevádzku. Výsledkom je zníženie prašnosti v hale.

Ak zákazník požaduje hĺbkové čistenie, nasleduje umývanie dohodnutých miest. Používame profesionálne čistiace prostriedky a stroje.

Máte záujem?

Na základe Vašej požiadavky urobíme bezplatnú obhliadku, zvolíme metódu alebo techniku, ktorá je pre Vás cenovo a časovo najvýhodnejšia.

Cenové ponuky na výškové práce do 24h

Obhliadky zdarma