Oprava priemyselných komínov

Ponúkame Vám komplexné služby opráv a rekonštrukcií priemyselných komínov na celom uzemí Slovenska. Dlhodobým pôsobením poveternostných podmienok a ich výkyvov dochádza k degradácii materiálu plášťa komínov a ich rôznych častí. Vďaka zlej dostupnosti sú výškové komíny často vo veľmi zlom stave. Pomocou horolezeckej techniky vykonávame obhliadku a následne posudok stavu statiky a poškodenia komína. Realizujeme kontrolu výstupových ciest, pochodzích priestorov, bleskozvodov, leteckého osvetlenia a revíziu elektrických rozvodov.

Oprava priemyselných komínov - Výškové práce s.r.o.
Oprava priemyselných komínov - Výškové práce s.r.o.

Statické posúdenie priemyselných komínov

V rámci diagnostiky komínoveho telesa realizujeme statické posúdenie priemyselných komínov. Realizácia spočíva v tom, že klientovi zabezpečíme kompletný pohľad na stav komínového telesa. Po statickom posúdení sa vie klient rozhodnúť, či vie komínové teleso v budúcnosti využívať naďalej alebo nie.

Sanácia priemyselných komínov

Vlhkosť prenikajúca do železobetónových konštrukcií pôsobí na železnú výstuž, tá podlieha korózii, zväčšuje svoj objem a tak dochádza k praskaniu a odlupovaniu betónových častí. Padanie týchto častí ohrozuje bezpečnosť ľudí pod komínom a často poškodzuje majetok v jeho okolí.

Pálené tehly zasa vplyvom mrazu alebo intenzívneho slnečného žiarenia praskajú a drobia sa, čo má za následok aj vypadávanie výplne medzi jednotlivými tehlami. 

V rámci opráv a rekonštrukcií komínov realizujeme sanáciu železobetónových, tehlových a oceľových priemyselných komínov.

Náter priemyselných komínov

Vplyvom počasia a UV žiarenia sa znehodnocuje náter na fasádach komínov, ktorý treba následne obnovovať. Realizujeme náter leteckého značenia vrchnej časti komína i jeho tela.

Kontrola výstupových ciest

Pri kontrole výstupových ciest sa zameriavame na bezpečnosť práce pre budúcich používateľov. Berieme do úvahy ľahkosť používania a bezpečnosť výstupových ciest. Mnohokrát aj menšie investície prinesú používateľom jednoduchší a bezpečnejší prístup.

Realizácia nových výstupových ciest

Pri realizácii výstupových ciest na priemyselných komínoch volíme pre klienta najekonomickejšie riešenie v pomere cena, kvalita a bezpečnosť, podložené našou praxou a skúsenosťami.

Letecké osvetlenia komínov

Pri realizácii leteckého osvetlenia postupujeme vždy podľa odporúčaní Leteckého úradu Slovenskej republiky. Návrh osvetlenia vám vieme spracovať pred dodaním s grafickým znázornením svietivosti.

Reklamné nápisy na priemyselných komínoch

Nápisy a logá

Maľujeme reklamné nápisy a logá na komínoch na požadovanú mieru. Vytvoríme vám grafický návrh v danej mierke priemyselného komína, ktorý následne, po vašom odsúhlasení, zrealizujeme. 

Osvelenie pre reklamné nápisy na komínoch

V rámci osvetlenia reklamných nápisov vieme zabezpečiť grafické znázornenie svietivosti osvetlenia a prepočet svietivosti celej plochy reklamného nápisu.

Kontrola pochodzích priestorov na komínoch

Pri kontrole pochodzích priestorov na komínových telesách berieme do úvahy hlavne bezpečnosť pohybu. V tom faktore je neoddeliteľnou súčasťou pochodzia časť a zábradlie ochodze.

Diagnostikou zistíme degradáciu materiálov a navrhneme riešenie pre obnovu komínovej časti.

Elektro-revízia na priemyselných komínoch

Revízia elektrických rozvodov piemyselného komína je neoddelitelnou súčasťou diagnostiky z hľadiska bezpečnosti. Vykonávame kompletné revízne skúšky a realizujeme opatrenia pre nedostatky komínových častí. 

Bezpečnosť práce

Vždy pracujeme bezpečne a v súlade so všetkými zákonnými požiadavkami ako aj v súlade s internými predpismi našich zákazníkov. Bezpečnosť na prvom mieste!

Kvalitne a so zárukou

Pracujeme kvalitne aj na neprístupných miestach, kde nás zákazník môže len ťažko kontrolovať. Na všetky realizované práce poskytujeme záruku.

Priebeh realizácie prác na priemyselných komínoch

Opravy priemyselných komínov v maximálnej miere koordinujeme s zákazníkom. Snažíme sa čo najmenej obmedzovať prevádzku areálu, v ktorom pracujeme. Našim cieľom je minimálne obmedzovať výrobu a zároveň udržiavať vysoký štandard bezpečnosti a kvality odvedenej práce.

Cenovú ponuku spravidla vypracujeme na základe osobnej obhliadky komína. Ak je to nevyhnutné na dôkladné zistenie potrebného rozsahu prác, požiadame zákazníka o povolenie na komín vyliezť a detailnejšie obhliadnuť jeho stav.

Na základe skúseností z už zrealizovaných opráv komínov a konzultácii s expertami v oblasti stavebníctva a priemyselných technológii zvolíme najvhodnejší technologický postup prác. 

V rámci našich interných firemných procesov, máme pre každý projekt vytvorený plán bezpečnosti práce. Dodržiavame všetky zákonné predpisy a normy ako aj interné predpisy platné na pracovisku zákazníka. Vyhradenie pracoviska, používanie najmodernejších ochranných pracovných prostriedkov a bezpečné pracovné postupy sú pre nás samozrejmosťou.

Pri práci na komíne využívame najnovšie metódy v oblasti lanového prístupu ako sú napríklad automatické navijáky certifikované ako OOPP na vyťahovanie osôb. Vďaka nim pracujeme efektívne a bezpečne. Naši pracovníci sa neunavia výstupom na komín a majú dostatok síl na odvedenie kvalitnej práce.

Práce realizujeme v dohodnutom rozsahu a prebiehajú podľa technologického postupu odsúhlaseného oboma stranami. Jednotlivé kroky dokumentujeme a fotografie z priebehu prác odprezentujeme zákazníkovi. Budete mať istotu, že aj na ťažko prístupných miestach sme zachovali najvyššie štandardy kvality.

Na záver realizácie odstránime prístupové laná a odvezieme stavebný odpad. Osobne Vám odovzdáme dielo a ak ste spokojný s kvalitou našej práce, podpíšeme odovzdávací protokol.

Máte záujem?

Na základe Vašej požiadavky urobíme bezplatnú obhliadku, zvolíme metódu alebo techniku, ktorá je pre Vás cenovo a časovo najvýhodnejšia.

Cenové ponuky na výškové práce do 24h

Obhliadky zdarma