Zip-wire lanová dráha

Naša firma ponúka realizáciu zábavno-adrenalínovej atrakcie zipwire alebo zipline

Zábavno-adrenalínová atrakcia zipwire alebo zipline

Celková realizácia spočíva:

  • Nájdenie vhodného miesta
  • Navrhnutie vhodného sklonu
  • Navrhnutie kotviacich bodov
  • Navrhnutie brzdiacej dráhy
  • Certifikácia
Po takomto postupe sa vieme zorientovať, koľko by takáto atrakcia na danom mieste mohla stáť. Najlacnejší variant pre takúto dráhu sa pohybuje cca 15.000€. Tento variant je kotvený na stromy, ktoré odpovedajú kvalite. Najväčší faktor, ktorý vplýva do ceny je postavenie oporných pilierov. Vtedy sa ku projektu prisupuje ako ku stavbe a je potrebná kompletná projektová dokumentácia. To všetko vám vieme zabezpečiť.
Ak máte akékolvek otázky k tejto téme. Prosím kontaktujte nás.

Bezpečný adrenalín

Naše lanové dráhy sú certifikované a maximálne bezpečné. Nemusíte mať obavy o bezpečnosť vašich zákazníkov.

Individuálne riešenie

Každí zip-line je iný. Pri ich budovaní vytvárame individuálne riešenia tak, aby sme v plnej miere využili potenciál danej lokality.

Priebeh budovania lanovej dráhy Zip-line

Ideálnym miestom pre budovanie zip-line sú dva protiľahlé svahy, na ktorých sa nachádzajú dostatočne veľké, zdravé stromy, ktoré je možné použiť na zakotvenie lana. Lano je možné kotviť aj na umelo vytvorenú konštrukciu, je to však nákladnejšie.

Zameriame vzdialenosť a výškový rozdiel medzi stromami. Prepočítame či sú koncové body vhodne umiestnené vzhľadom na plánované vedenie línie lanovej dráhy.

Po finálnom určení koncových miest lanovej dráhy vybudujeme štartovaciu a cieľovú plošinu. Dôraz je kladený na estetiku a bezpečnosť.

Medzi koncové body natiahneme oceľové lano a dôkladne ho zaistíme. Nasleduje fáza testovania, pri ktorej dolaďujeme detaily, tak aby sa optimalizovala rýchlosť a dojazd používateľa.

Keď je zip-line hotový vyškolíme vašich pracovníkov na obsluhu lanovej dráhy. Súčasťou je aj dodávka kompletného zabezpečovacieho vybavenia (postroje, prilby, kladky …)

Každý rok zabezpečujeme kontrolu lanovej dráhy, postrojov a ďalšieho bezpečnostného vybavenia ako aj preškolenie obsluhy.

Máte záujem?

Na základe Vašej požiadavky urobíme bezplatnú obhliadku, zvolíme metódu alebo techniku, ktorá je pre Vás cenovo a časovo najvýhodnejšia.

Cenové ponuky na výškové práce do 24h

Obhliadky zdarma