Údržba ťažko dostupných miest

Spoločnosť Výškové práce s.r.o. sa zameriava na výkon rôznych druhov práce na ťažko dostupných miestach. Sme špecialisti na efektívne vytvorenie prístupu na zdanlivo nedostupné miesta. Spojte sa s nami a budete prekvapení, aké to môže byť jednoduché.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable.

Údržba ťažko dostupných miest 1
Údržba ťažko dostupných miest - Výškové práce s.r.o.

Špecializované metódy prístupu pri práci vo výškach

Pri realizácii našich projektov vo výškach používame špecializované metódy prístupu. Náročné komplexné úlohy si často vyžadujú kombináciu viacerých spôsobov práce.

 • Lanový prístup – horolezecká metóda
 • Vysokozdvižné plošiny
 • Dlhé rebríky
 • Mobilné lešenia
 • Teleskopické tyče
 • Lanové navijaky
 • Asistencia žeriavu alebo helikoptéry pri zdvíhaní bremien

Údržba ťažko prístupných miest vo výškach

V oblasti údržby ťažko dostupných miest vo výškach ponúkame našim zákazníkom kompletný servis. Ukážte nám, čo treba urobiť a my nájdeme spôsob ako. Vo výškach robíme údržbu, opravy, montáže, čistenie a revízne činnosti. Naše spôsoby práce sú extrémne efektívne a oproti tradičným postupom (lešenia) značne šetria finančné prostriedky.

Metódy práce, ktoré používame, kladú minimálne nároky na svoje okolie. Potrebujeme si zahradiť priestor len priamo pod pracovníkom a to len na obmedzený čas, keďže laná si vieme naviazať a zbaliť veľmi rýchlo. Napríklad vo výrobných halách dokážeme často pracovať bez prerušenia výroby, pri práci na budovách v mestách obmedzujeme chodcov i dopravu len minimálne.

Niekoľko príkladov zaujímavých realizácii údržby a opráv ťažko prístupných miest:

 • Výmena leteckých výstražných svetiel na meteorologickom stožiari
 • Demontáž vetrom poškodeného oplechovania fasády bytovky a následná montáž nového bezpečnejšieho oplechovania
 • Oprava PVC krytiny na strieške balkónov výškovej budovy
 • Čistenie holubieho trusu a montáž hrotov proti holubom na neprístupných miestach administratívnej budovy
 • Lokálna oprava omietky a náter kostolnej veže
 • Montáž hromozvodov na fasádu výškovej obytnej budovy
 • Utesnenie rámov a skiel proti zatekaniu v ťažko prístupnom svetlíku
 • Zníženie neprístupných nestabilných komínov na strmej eternitovej streche historickej budovy a zakonzervovanie pomocou cementovej malty
 • A mnohé ďalšie

Údržba uzavretých a stiesnených priestorov

Špecializované vybavenie a postupy práce nám umožňujú pracovať v potencionálne rizikovom prostredí uzavretých a stiesnených priestorov. Naši pracovníci majú s týmto typom práce množstvo skúseností a dokážu v tomto prostredí pracovať bezpečne a kvalitne.

Naše bezpečnostné opatrenia a postupy zahŕňajú používanie zariadení na detekciu jedovatých plynov, respirátorov s filtrami na rôzne škodliviny, dýchacích prístrojov a odvetrávania. Súčasťou našich bezpečnostných opatrení je vždy plán záchrany.

S prácou v uzavretých a stiesnených priestoroch sa stretávame predovšetkým v priemyselných objektoch ako sú silá (cementové, obilné…), nádrže, potrubia, kanalizácie, šachty, vnútra priemyselných komínov a pod. K spoľahlivému chodu týchto zariadení je nevyhnutná pravidelná údržba a opravy. 

Niekoľko príkladov realizácii v uzavretých a stiesnených priestoroch:

 • Čistenie a údržba obilných síl a síl na múku
 • Čistenie sadzí a špárovanie vnútra priemyselného tehlového komínu
 • Montáž istiaceho systému na bezpečný prístup do šachty kanalizácie
 • Montážne práce vo výškach v hrádzi vodnej elektrárne
 • Opravy vodojemov
 • Revízia vetracej šachty železničného tunela
 • Montáž vzduchotechniky v úzkom svetlíku obytného domu
 • Čistenie vnútra vyhoreného obilného sila a aplikácia náteru
 • Čistiace a maliarske práce v tankoch a nákladných priestoroch námorných lodí
 • A mnohé ďalšie

Kvalitne, efektívne a bezpečne

Hlavné kritéria, podľa ktorých sa pri výbere spôsobu práce rozhodujeme:

Poctivá práca aj na neprístupných miestach, kde nás zákazník nemôže kontrolovať, vysoká výsledná kvalita realizovaných prác.

Efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami našich zákazníkov, pracujeme tak, aby ste neplatili zbytočne veľa.

Používame bezpečnostné postupy na minimalizáciu všetkých rizík, po dobre vykonanej práci sa chceme zdraví vrátiť domov k svojim rodinám.

Navrhneme riešenie

Nájdeme efektívne a bezpečné riešenie ako sa dostať na akékoľvek zdanlivo neprístupné miesto.

Tím skúsených pracovníkov

Náš tím je zostavený zo skúsených výškových pracovníkov, ktorí majú množstvo skúseností z výkonom rôznych druhov prác. Môžete sa na nás spoľahnúť.

Ako sa dostaneme na neprístupné miesta?

Používame niekoľko metód na bezpečné sprístupnenie a prácu na ťažko dostupných miestach. Pri realizácii vašej zákazky vyberieme tú najvhodnejšiu metódu.

Mimoriadne efektívny spôsob vytvorenia prístupu. Táto pracovná metóda sa vyvinula z horolezectva a jaskyniarstva, no v súčasnosti je samostatnou oblasťou. Štandardy bezpečnosti pri práci sú nastavené oveľa prísnejšie ako pri športových a voľnočasových aktivitách.

Naši pracovníci majú množstvo skúseností s ovládaním rôznych typov pracovných plošín. V dispozícii sú rôzne typy a veľkosti.

Vysoké rebríky sú veľmi šikovní pomocníci pri práci. Používať by sa však mali iba na jednoduché pracovné úkony a pri zachovaní zásad bezpečnosti práce na rebríkoch.

Moderné systémy hliníkových pojazdných lešení sa vyznačujú jednoduchou a rýchlou montážou a demontážou. Sú vybavené podlážkami, zábradliami, okopovými doskami a kolieskami. 

Množstvo jednoduchých prác sa pri troche snahy dá spraviť pomocou teleskopických tyčí, ktoré zväčšujú dosah pracovníka bez toho, aby ho vystavili riziku pádu.

Máte záujem?

Na základe Vašej požiadavky urobíme bezplatnú obhliadku, zvolíme metódu alebo techniku, ktorá je pre Vás cenovo a časovo najvýhodnejšia.

Cenové ponuky na výškové práce do 24h

Obhliadky zdarma