Natieračské a maliarske práce vo výškach

Natieračské a maliarske práce vo výškach sa vykonávajú pomocou horolezeckej techniky, z rebríka alebo vysokozdvižných plošín v závislosti od terénu a dostupnosti. Farby sa vyberajú adekvátne k danému podkladu nanášajú sa podľa presného technologického postupu. Cenovú ponuku spolu s poradenstvom ohľadom realizácie vám ponúkame bezplatne na celom území Slovenska.

Práce vo výškach - úprava fasády kostola

Natieranie a maľovanie fasád budov a kostolov

Základom pre maľovanie budov je príprava podkladu fasády, ktorá musí byť najprv dôkladne očistená, nemala by praskať, odlupovať sa a ani vydúvať. Ako prvý sa používa penetračný náter, ten zaručí, že farba vám vydrží naozaj dlho. Fasádu spevní, zabezpečí priľnavosť farby a vyhladí povrch. Na vyschnutie potrebuje 4 až 12 hodín. Potom možno pristúpiť k samotnému nanášaniu farby. Farba može byť v podobe nástrekovej látky, ktorá sa aplikuje striekacou pištoľou, alebo fasádnej farby, ktorá sa nanáša štetcom, valčekom alebo hladidlom. S výberom vhodného náteru vám, samozrejme, pomôžeme.

Natieranie a maľovanie striech

Natieranie a maľovanie striech

Strecha na to, aby chránila budovu pred poveternostnými podmienkami, musí byť spoľahlivá a funkčná. Rovnako ako pri fasáde, aj strechu musíme najprv zbaviť všetkých nečistôt ako sú prach, peľ a stará, odlupujúca sa farba. Toto všetko zabezpečujeme vysokotlakovým čističom (wapkou), ktorá tieto nečistoty nielen odstráni, ale zároveň aj umyje podklad. Následne treba strechu natrieť odpovedajúcou základnou farbou v závislosti od druhu materiálu, z ktorého je strecha vyrobená. Následne sa aplikuje vrchná (finálna) vrstva. Nový náter strechy nielen predĺži jej životnosť, ale  aj výrazne upraví vzhľad celej budovy.

Natieranie a maľovanie komínov

Natieranie a maľovanie komínov

Natieranie komínov prebieha rovnako ako natieranie fasád budov a vzhľadom na ich výšku a zlú dostupnoť je potrebné použiť horolezeckú techniku. Ide najmä o náter leteckých pásov ako aj samotných tiel komínov. Maľujeme tiež reklamy a logá na komíny, ktoré vieme realizovať na mieru.

Natieranie okien, balkónov, strešných konštrukcií a profilov

Natieranie sa vykonáva pomocou horolezeckej techniky, vyskozdvižnej plošiny alebo z rebríka, v závislosti od terénu a dostupnosti. Ponúkame vám natieračské a maliarske práce všetkých častí budov – okien, balkónov, zábradlí, klampiarskych prvkov a komínov. Ponúkame aj nátery rôznych typov konštrukcií.

Natieranie stožiarov, žeriavov a vysielačov

Natieranie železných konštrukcií je proces, pri ktorom je potrebná prvotná povrchová úprava, odstránenie hrdze a nečistôt, po ktorej nasleduje základný – antikorozívny a napokon vrchný náter. Predlžuje sa tak ich životnosť a upravuje vzhľad.

Maľovanie reklám

Maľovanie reklám na steny budov, komínov a mostov. Reklamy a logá sú nanášané pomocou šablón, ktoré vieme vytvoriť presne na mieru podľa vašich potrieb. Skúsenosti našich výškových pracovníkov a referencie už zhotovených projektov sú zárukou žiadaného výsledku.

Natieranie odkvapových systémov

Natieranie odkvapov a rín realizujú výškoví pracovníci najmä kvôli ťažkej dostupnosti. Novým náterom sa výrazne zvyšuje ich životnoť a obnoví sa celkový vzhľad budovy.

Kvalitný náter

Od prípravy podkladu až po nanesenie jednotlivých vrstiev náteru pracujeme precízne podľa technologického postupu. Výsledkom je perfektný povrch s dlhou životnosťou.

Šetríme Vaše peniaze

Pomocou lanovej techniky realizujeme kvalitné nátery na akýchkoľvek neprístupných miestach. Nepotrebujeme stavať predražené lešenia.

Ako postupujeme pri realizácii náterov vo výškach?

Aplikácia náteru na vašu fasádu, strechu alebo kovovú konštrukciu si vyžaduje viac ako iba štetec a vedro s farbou. Čítajte ďalej a dozviete sa ako postupujeme pri maliarskych a natieračských prácach vo výške.

Zdarma prídeme ku vám na obhliadku a dohodneme sa na rozsahu prác. Súčasťou obhliadky je aj bezplatná konzultácia – odporučíme najvhodnejší typ náterových hmôt, navrhneme spôsob ich aplikácie a riešenie prístupu k natieranému objektu.

V krátkom čase vás budeme kontaktovať s cenovou ponukou. Po zaslaní objednávky a podpísaní zmluvy o dielo si dohodneme približný termín realizácie, ktorý budeme dolaďovať podľa počasia.

Pred začiatkom realizácie zákazky prebieha v našej spoločnosti dôkladná príprava. So zákazníkom konzultujeme výber odtieňa náterových hmôt. Dolaďujeme detaily technologického postupu a zabezpečenia prístupu pre našich pracovníkov. Chystáme nástroje a bezpečnostné vybavenie tak, aby práce prebiehali hladko a bez zbytočných zdržaní.

Priebeh prác koordinujeme podľa požiadaviek zákazníka, tak aby sme čo najmenej obmedzovali prevádzku. Dodržiavame príslušné bezpečnostné predpisy ako vyhradenie bezpečnej pracovnej zóny a používanie ochranných prostriedkov. Po naviazaní pracovných lán môžeme začať.

Pre výslednú kvalitu náteru je rozhodujúca svedomitá príprava podkladu. Starý náter a nesúdržný podklad sa odstraňujeme triskaním vodným lúčom, pieskovaním či brúsením. Z podkladu podľa potreby odstránime prach a nečistoty vysávaním alebo utieraním.

Podľa druhu podkladu najprv aplikujeme penetráciu alebo základný náter. Potom pristúpime k naneseniu požadovaného počtu vrstiev finálneho vrchného náteru. Vždy postupujeme prísne podľa technologického postupu a dodržiavame technologické prestávky medzi jednotlivými vrstvami.

Po ukončení práce osobne odovzdáme dielo zákazníkovi. Na realizované práce poskytujeme záruku a prípadné reklamácie riešime promptne a bez zbytočného odkladania.

Máte záujem?

Na základe Vašej požiadavky urobíme bezplatnú obhliadku, zvolíme metódu alebo techniku, ktorá je pre Vás cenovo a časovo najvýhodnejšia.

Cenové ponuky na výškové práce do 24h

Obhliadky zdarma