Odpratávanie snehu zo striech

Medzi naše sezónne služby patrí odpratávanie snehu zo striech budov, rodinných domov a veľkoplošných hál. Odpratávanie snehu sa vykonáva kvôli veľkej váhe zľadovatelého alebo mokrého snehu. Z hľadiska bezpečnosti sem možeme zaradiť aj odstraňovanie cencúľov a ľadu z odkvapov.

Čistenie a údržba výrobných hál

Čistenie a vysávanie stien, stropných konštrukcií, vzduchotechniky, elektrických rozvodov, strojov, osvetlenia a ďalších zariadení umiestnených v priemyselných výrobných halách a skladoch.