Rekonštrukcia fasád kostolov

Ďalšia služba, ktorú ponúkame, je kompletná rekonštrukcia kostolov. Spadá sem oprava a náter striech kostolov, oprava fasád kostolov, maľovanie fasád kostolov ako aj sanácia vlhkých základov, oprava klampiarskych prvkov, okien, odkvapových systémov a rôzne reštaurátorské práce.