Asistencia helikoptéry pri práci vo výškach

Naša firma sa zameriava na realizáciu komplikovaných, finančne náročných a neštandardných projektov. Spolu s tímom našich motivovaných výškových špecialistov nachádzame riešenia pre realizáciu neobvyklých úloh. 

Výškové práce s pomocou helikoptéry

Veľmi špecifickým odvetvím v tomto smere sú výškové práce v kooperácii s helikoptérou (vrtuľníkom). Táto technika sa používa v prípadoch, ak neexistuje možnosť spustiť alebo vytiahnuť bremeno vertikálnym smerom pomocou žeriavu kvôli prekážajúcim strechám alebo ak samotný žeriav nie je možné postaviť.

Priebeh výškových prác s pomocou helikoptéry

Výškoví špecialisti najskôr vykonajú predprípravu bremena a jeho zaistenie. Následne zvolia správny spôsob viazania a zavesenia bremena pod vrtuľník. Nasleduje zdvih a preprava nákladu na vopred vyhradené miesto. Celé spúšťanie je koordinované profesionálnym tímom spolu so zaistením okolitého priestoru, prípadné uzatvorenie ulíc pre osoby a dopravu sa realizuje v spolupráci s dopravnou políciou.

Naša firma je poistená voči prípadným škodovým udalostiam pre výškové práce a pre práce s pomocou helikoptéry.

Výškové práce s pomocou helikoptéry na výškových budovách

 • Montáž a demontáž svetelných panelov
 • Montáž a demontáž reklamných nápisov
 • Montáž a demontáž vzduchotechniky
 • Montáž a demontáž antén a vysielačov
 • Montáž a demontáž kontajnerových záložných zdrojov
 • Montážne práce na priemyselných komínoch

Montážne a stavebné práce v ťažko dostupnom teréne s pomocou helikoptéry

 • Stavba telekomunikačných vysielačov
 • Stavba stožiarov vysokého napätia
 • Stavba veterných elektrární
 • Stavba rozhľadní a ďalších výškových stavieb na miestach bez cestnej komunikácie
 • Výrub rizikových stromov na miestach, kde nie je možné postupné orezávanie
 • Montážne práce na priemyselných komínoch

Skúsenosti

Naši výškový pracovníci majú dostatok skúseností s realizáciu špeciálnych prác pomocou helikoptéry. Môžete sa spoľahnúť, že práce prebehnú plynulo a bezpečne.

Efektívnosť

Dopravné helikoptéry dokážu preniesť a umiestniť nadrozmerné bremená na zdanlivo neprístupné miesta. Je to často výhodnejšie ako skladanie objektu z množstva menších dielov.

Plánovanie a príprava výškových prác s pomocou helikoptéry

Kľúčovým prvkom bezpečného a bezproblémového priebehu spolupráce výškových pracovníkov s obsluhou helikoptéry je plánovanie. Plánovania sa zúčastňujú všetky strany, ktoré spolupracujú na projekte. 

Pred realizáciou prác musí prebehnúť niekoľko stretnutí, na ktorých sa ujasnia nasledujúce body:

Pred začiatkom prác sa odporúča overenie skutočnej hmotnosti bremena (napríklad pomocou žeriavu, ktorý bremeno vykladá). Ak sa presúva viac bremien, každé z nich sa označí informáciou o jeho váhe.

Tvar bremena ovplyvňuje jeho správanie počas letu. Bremená sa označia požadovanou orientáciou počas zdvihu a spúšťania. Obaly, ktoré by sa mohli počas letu uvoľniť sa odstránia, pretože predstavujú riziko – môžu zraniť pracovníkov alebo poškodiť helikoptéru.

Pre každé bremeno sa vyberú vhodné viazacie prostriedky. Pripraví sa grafický plán viazania pre každý typ bremena, ktorý musí byť schválený všetkými zúčastnenými stranami.

Každá, aj tá najväčšia helikoptéra má svoje limity a tie musia byť rešpektované. Je dôležité vybrať si stroj vhodný na manipuláciu s presúvanými bremenami – kritériami sú predovšetkým nosnosť helikoptéry a kapacita a funkčnosť zdvíhacieho vybavenia.

Obsahuje údaje o plánovanom lete, napríklad miesto a čas vzletu, trasa letu, náhradný núdzový heliport atď. Letový plán sa predkladá stanovištiam letových prevádzkových služieb.

Obsahuje presné údaje o označení, poradí zdvihu a orientácii spúšťania pre jednotlivé bremená. Tiež zahŕňa detailný plán manipulácie s bremenom s ohľadom na bezpečnosť výškových a pozemných pracovníkov a požiadavky na ukotvenie resp. uvoľnenie presúvaného bremena.

Máte záujem?

Na základe Vašej požiadavky urobíme bezplatnú obhliadku, zvolíme metódu alebo techniku, ktorá je pre Vás cenovo a časovo najvýhodnejšia.

Cenové ponuky na výškové práce do 24h

Obhliadky zdarma