Odpratávanie snehu vo výškach

Odpratávanie snehu a cencúľov zo striech budov je pri neprofesionálnom prístupe veľmi nebezpečnou prácou. Neriskujte a obráťte sa na profesionálov! Pri práci využívame horolezecké istiace techniky, je to bezpečná a finančne nenáročná metóda. Cenovú ponuku vypracujeme po obhliadnutí objektu. Obhliadka a cenová ponuka sú bezplatné.

Pád snehu zo strechy je hlavným rizikom nahromadeného snehu. K padaniu snehu dochádza najčastejšie počas odmäku, keď sa sneh priamo na strešnej krytine rýchlejšie roztápa vďaka tepelným stratám.Tým stráca priľnavosť, kĺže sa po vodnom vankúši a padá cez okraj strechy. Padajúci sneh môže spôsobiť škody na majetku alebo ujmu na zdraví. Deštrukčná sila padajúceho snehu sa znásobuje výškou budovy a váhou snehu.

Váha snehu nahromadeného na strechách budov dokáže vyvinúť obrovský statický tlak na nosnú strešnú konštrukciu. Zľadovatený alebo vlhký sneh je oveľa ťažší a často predstavuje väčšie riziko ako dramaticky vyzerajúca vrstva čerstvo napadnutého snehu. Ak sa sneh včas neodstráni, môže dôjsť k poškodeniu strechy a jej nosnej konštrukcie, v extrémnych prípadoch k jej preboreniu. Váha snehu je rizikový faktor pri rovných i pri šikmých strechách.

odpratávanie snehu pred
odpratávanie snehu

Odstraňovanie cencúľov

Odstraňovanie cencúľov je riziková práca, či už z hľadiska bezpečnosti pracovníkov alebo okoloidúcich ľudí. Takisto môže dôjsť k poškodeniu majetku, strechy alebo odkvapového systému. Cencúle odstraňujeme pomocou horolezeckej techniky alebo z plošín v závislosti od terénu. 

Ľadové cencúle vznikajú následkom extrémnych teplotných výkyvov. Ďalšou príčinou ich vzniku býva zle zaizolovaný strešný systém s veľkými tepelnými stratami.

Cencúle sú podstatne ťažšie a pevnejšie ako sneh. Tieto zimné dekorácie môžu pri páde spôsobiť vážne zranenia a škody na majetku. Neriskujte a dajte cencúle čo najskôr odstrániť!

Podľa zákona za odstránenie snehu a cencúľov je zodpovedný majiteľ budovy. Za zanedbanie tejto povinnosti nesie zodpovednosť rovnako, ako za vzniknuté škody na majetku a zdraví občanov.

Zamrznuté odkvapy

Ľad sa tvorí v odkvapovom systéme následkom veľkých výkyvov teplôt alebo vysokých únikov tepla cez zle zaizolovanú strešnú konštrukciu. Ľad upcháva odkvapové zvody a voda z topiaceho sa snehu preteká cez okraj odkvapu, steká po fasáde a môže vytvárať nebezpečné cencúle.

Na zamedzenie vzniku problémov so zamrznutými odkvapmi je potrebné odstraňovať sneh zo striech a odkvapový systém pravidelne čistiť od mrznúceho snehu a ľadu. Účinnejším, ale zároveň finančne náročnejším riešením, ktoré odporúčame pri opakovanom každoročnom zamŕzaní zvodov, je vyhrievanie odkvapov pomocou termokáblov.

Vaša zodpovednosť

Za bezpečnosť budovy a jej okolia je zodpovedný majiteľ nehnuteľnosti. Pád snehu alebo cencúľov môže spôsobiť vážne zranenia alebo škody na majetku.

Pohotovnostná služba

V zimnom období poskytujeme pohotovostnú službu. Flexibilne a promptne vyriešime havarijné situácie.

Zimná údržba striech

Aké problémy treba riešiť pri zimnej údržbe striech? Tu sú hlavné dôvody prečo je nevyhnutné venovať sa údržbe striech aj počas zimného obdobia. Kontaktujte nás, flexibilne vyriešime vaše problémy.

Nahromadená váha snehu extrémne zaťažuje strešnú konštrukciu. Ak sa nahromadí väčšie množstvo, predovšetkým ťažkého snehu, je možné preborenie strechy s katastrofálnymi následkami.

Masa snehu sa môže so šikmej strechy zosunúť a spadnúť na chodník v okolí budovy. Ťažký padajúci sneh môže spôsobiť vážne zranenia alebo škody na majetku.

Odlamujúce sa kusy cencúľov a ľadu padajúce z okrajov strechy a z odkvapových žľabov predstavujú obrovské riziko pre chodcov a dopravu.

Následkom výkyvov teplôt sa môžu ľadom upchať odkvapové zvody. Voda z topiaceho sa snehu neodteká a spôsobuje tvorbu cencúľov, prípadne zateká pod strešný plášť.

Máte záujem?

Na základe Vašej požiadavky urobíme bezplatnú obhliadku, zvolíme metódu alebo techniku, ktorá je pre Vás cenovo a časovo najvýhodnejšia.

Cenové ponuky na výškové práce do 24h

Obhliadky zdarma