Výškové práce

Naša firma zabezpečuje profesionálny prístup a servis na území celého Slovenska. Cenovú ponuku Vám vypracujeme zdarma a na vaše požiadavky reagujeme okamžite a flexibilne.

Tel. č: 0917 630 920

Výškové práce sú práce vykonávané nad voľnou hĺbkou alebo na ťažko dostupných miestach, kde hrozí riziko pádu. Tím odborne vyškolených pracovníkov vykonáva výškové práce akéhokoľvek druhu s pomocou horolezeckej (lanovej) techniky, vysokozdvižných plošín a rebríkov v závislosti od dostupnosti a typu terénu. Cenovú ponuku Vám vypracujeme po obhliadke zdarma, vrátane návrhu realizácie a poradenstva pri výbere vhodných materiálov.

Stavebné práce vo výškach

Stavebné práce vo výškach

Stavebné práce vo výškach zahŕňajú práce na ťažko dostupných miestach pri realizácii stavieb komerčných a bytových domov, v zlom a svahovitom teréne pri výstavbe stožiarov, vysielačov a mostov, rovnako i murárske práce ako sú oprava fasád budov, omietok, špaliet, balkónov a komínov. Patrí sem i sanácia železobetónových konštrukcií a fasád vo výškach, škárovanie a tmelenie panelových domov a iných netesností na budovách i zatepľovanie fasád na miestach, kde nie je možné postaviť lešenie.

 • Stavba domov
 • Stavba stožiarov
 • Stavba vysielačov
 • Stavba mostov
 • Stavba komínov
 • Stavba striech
 • Sanácia železobetónových konštrukcií
 • Škárovanie panelových domov

Montážne práce vo výškach

Montážne a konštrukčné práce vo výškach, kde nie je možné použiť vysokozdvižné plošiny, sa vykonávajú s pomocou horolezeckej techniky. Výškoví pracovníci sú prizývaní na montáže rôznych zariadení na strechy a fasády budov, ako napríklad klimatizačné jednotky, bleskozvody, odkvapové systémy, lapače snehu, okná, klampiarske prvky a reklamné tabule. Ponúkame i montáž rôznych zariadení proti vtáctvu, ako sú hroty, siete, odpudzovače a elektrické odpudzovače. Rovnako montáž a demontáž rôznych oceľových a drevených konštrukcií vo výškach.

 • Montáž antény a bleskozvodov
 • Montáž klimatizácie a odkvapových systémov
 • Montáž klampiarskych prvkov
 • Montáž okien a striech
 • Montáž lapačov snehu
 • Montáž reklám a bilbordov
 • Montáž odpudzovačov vtáctva
 • Montáž oceľových a drevených konštrukcií
 • Montáž istiacich systémov
 • Demontážne práce vo výškach

Efektivita

Pomocou lanovej techniky alebo plošiny si rýchlo vytvoríme prístup na miesto práce. Pri práci minimálne obmedzujeme svoje okolie.

Časová nenáročnosť

Bezpečnosť na prvom mieste. Naši vyškolení a skúsení výškoví pracovníci, vykonávajú prácu vždy v súlade s platnými zákonmi a predpismi BOZP.

Ako prebieha realizácia montážnych a stavebných prác vo výškach?

Úplným začiatkom spolupráce so zákazníkom je prijatie telefonátu alebo emailu, na základe ktorého si dohodneme termín obhliadky.

Na obhliadke miesta realizácie si presne dohodneme požadovaný rozsah prác. Náš skúsený výškový pracovník, s ktorým sa stretnete na obhliadke, s vami prediskutuje možnosti realizácie a odporučí najvhodnejší technologický postup.

V priebehu niekoľkých dní vypracujeme zdarma cenovú ponuku. Po jej schválení z vašej strany, zaslaní objednávky a podpísaní zmluvy o dielo môžeme začať spolupracovať.

V našej spoločnosti máme zabehnuté interné procesy, ktoré prebiehajú pred každou realizáciou. Vyberáme najvhodnejších pracovníkov na daný typ práce, volíme najbezpečnejší a najefektívnejší spôsob prístupu (horolezecká lanová technika, vysokozdvižné plošiny, rebríky, lešenia…), dolaďujeme technologický postup a kompletizujeme materiál, nástroje a bezpečnostné vybavenie.

V dohodnutom termíne začneme s realizáciou prác. Najprv sa postaráme o bezpečnosť – pomocou pásky alebo zábradlia vyhradíme pracovný priestor a spravíme ďalšie opatrenia, aby sa minimalizovalo riziko zranenia osôb či poškodenia majetku.

Pracujeme efektívnymi modernými metódami, prístup na miesto práce si dokážeme vytvoriť v krátkom čase. Používame predovšetkým horolezeckú techniku a vysokozdvižné plošiny. Naši pracovníci absolvovali školenia potrebné na ich obsluhu.

Montážne a stavebné činnosti realizujeme pre našich zákazníkov spravidla podľa technologického postupu, s dôrazom na kvalitu a v súlade s najlepšou praxou v danom odbore. Keďže práca často prebieha na neprístupných miestach, jednotlivé kroky fotografujeme a fotodokumentáciu prezentujeme zákazníkovi.

Po ukončení prác v dohodnutom rozsahu dielo osobne odovzdáme zákazníkovi. Ak je zákazník spokojný s výsledkom našej práce, podpíšeme s ním odovzdávací protokol.

Máte záujem?

Na základe Vašej požiadavky urobíme bezplatnú obhliadku, zvolíme metódu alebo techniku, ktorá je pre Vás cenovo a časovo najvýhodnejšia.

Cenové ponuky na výškové práce do 24h

Obhliadky zdarma