Ponúkame istiace systémy pre bezpečnú prácu vo výškach

Pády z výšky sú jednou z hlavných príčin závažných pracovných úrazov a je povinnosťou zamestnávateľov vytvoriť svojim zamestnancom bezpečné pracovné prostredie. Len málo ľudí má však dostatok praktických skúseností a zručností na vytvorenie spoľahlivého a bezpečného istenia pri práci a to i napriek absolvovaniu množstva školení pre prácu vo výškach. 

Preto sme sa rozhodli, že svoju činnosť rozšírime aj do oblasti navrhovania a montovania trvalých istiacich systémov a postaráme sa o bezpečnosť vašich zamestnancov v súlade s platnou legislatívou.

Jednoduché použitie, minimálne obmedzenie pri výkone práce

Nami navrhované istiace systémy sú koncipované tak, aby neobmedzovali Vašich zamestnancov pri výkone pracovných činností. Kladieme dôraz na ich bezproblémové používanie, ktoré si rýchlo osvoja aj neskúsení pracovníci.

Od návrhu istiaceho systému k montáži

Ak sa rozhodnete pre bezpečné pracovné prostredie pre svojich zamestnancov, kontaktujte nás a dohodnite si s nami stretnutie. Prídeme na obhliadku priamo na Vaše pracovisko a pomôžeme Vám identifikovať rizikové miesta, v ktorých sa Vaši pracovníci pohybujú. Navrhneme istiaci systém v súlade s platnou legislatívou, ktorý minimalizuje riziká. Po schválení nášho návrhu namontujeme istiaci systém a dodáme všetko, čo potrebujete k jeho používaniu (bežec, tlmiče pádu, postroje, prilby atď.). Súčasťou montáže je aj dodanie kompletnej dokumentácie a certifikátov. Oboznámime pracovníkov s používaním systému a vypracujeme bezpečný pracovný postup. K istiacim systémom a osobným ochranným prostriedkom zabezpečujeme aj periodické kontroly, ktoré sú povinné každých 12 mesiacov.

Istiace body

Istiace body sú samostatné pripájacie oká, ktoré sú trvalo osadené v konštrukcii. Chránia pracovníka iba v obmedzenom priestore okolo istiaceho bodu. Pri pohybe sa pracovník musí  „precvakávať“ medzi jednotlivými bodmi, čo zdržuje pri výkone práce.

Istiace systémy

Priestor, v ktorom sa pracovník pohybuje je v dosahu istiaceho systému proti pádu, tzn. koľajničky alebo istiaceho oceľového lanka, po ktorom sa kĺže bežec pripojený na postroj. Pracovník pri pohybe ťahá bežec za sebou pozdĺž istiaceho vedenia. Môže sa voľne pohybovať a venovať sa pracovným činnostiam. Bežec na systémoch, ktoré montujeme prechádza kotviacimi bodmi bez nutnosti prepínať sa. Pracovník je neustále istený proti pádu.

Čo je potrebné na používanie našich istiacich systémov?

Pracovník používajúci istiaci systém musí mať správne certifikované vybavenie:

  • Celotelový bezpečnostný postroj (EN 361)
  • Ochranná prilba pre prácu vo výškach (EN 397)
  • Bezpečnostné lano s tlmičom pádu (EN 355) alebo samonavíjací zachytávač pádu (EN 360)
  • Spojovací prostriedok – karabína alebo hák (EN 362)
  • Bežec kompatibilný s používaným systémom

Typy istiacich systémov

Istiace vedenie môže byť tvorené oceľovým lankom alebo koľajničkou. Na systém sa pripája bežec kompatibilný s lankom alebo profilom koľajnice. Na bežec sa pracovník pripojí pomocou pripájacieho lana a tlmiča pádu. Koľajničkové systémy sú estetickejším riešením s vysokým užívateľským pohodlím a majú spravidla nižšie nároky na pevnosť kotviaceho podkladu.

Horizontálne a vertikálne istiace systémy

Istiace vedenie je možné inštalovať horizontálne alebo vertikálne. 

Horizontálne systémy sa inštalujú napríklad na strechy budov a hál, kde chránia osoby pred pádom cez nechránený okraj strechy alebo prepadnutím cez krehkú krytinu svetlíkov. 

Vertikálne systémy chránia pracovníkov pohybujúcich sa na rebríkoch a výškových konštrukciách (stožiare, vysielače, komíny). Pre každý typ systému sa používa bežec inej konštrukcie. Naše systémy zaručujú bezpečné zachytenie pádu a absorbovanie pádovej energie tak, aby sa predišlo zraneniu pracovníka.

Systémy na pracovné polohovanie a zlaňovanie

Kotviace systémy využívané pri zlaňovaní majú inú konštrukciu ako systémy určené na zachytenie pádu. Musia byť dimenzované na trvalé zaťaženie pri práci pomocou lanového prístupu (pri zlaňovaní horolezeckou technikou).

Mobilné - dočasné systémy

Ponúkame šikovné systémy, ktoré sú určené na dočasné používanie a po skončení práce sa demontujú. Tieto praktické zariadenia sa jednoducho osádzajú a sú určené na opakované používanie. Často sa využívajú napríklad v stavebníctve a pri núdzovej údržbe priemyselných zariadení. Odporučíme vám vhodný systém a naučíme vašich zamestnancov, ako ho bezpečne používať.

Spoľahliví dodávatelia

Našimi dodávateľmi sú renomované firmy pôsobiace v EÚ a ich produkty spĺňajú najvyššie kritériá pre bezpečnosť a pohodlie pri používaní.

  • Fallprotec – istiace systémy, kotviace body
  • Ikar – samonavíjacie zachytávače pádu, záchranné zariadenia
  • Petzl – OOPP, záchranné sady
  • Singing Rock - OOPP

Sloboda pohybu

Istiace systémy navrhujeme tak, aby čo najmenej obmedzovali vašich pracovníkov pri výkone pracovných úloh vo výškach.

Renomovaní dodávatelia

Dodávame systémy renomovaných značiek vyrobené v EÚ. Na ich kvalitu a bezpečnosť sa môžete spoľahnúť.

Ako to prebieha návrh a montáž istiaceho systému?

Správne riešenie istiaceho systému pre bezpečnú prácu vo výškach je výsledkom spolupráce používateľov a zhotovitela. Cieľom je vytvorenie bezpečného pracovného prostredia pri minimálnom obmedzení pohybu pracovníkov.

Kontaktujte nás a dohodnite si s nami stretnutie. Prídeme na obhliadku priamo na vaše pracovisko a pomôžeme vám identifikovať rizikové miesta, kde sa pracovníci pohybujú.

Už počas obhliadky vám predostrieme možnosti riešenia systému. Tento návrh doladíme  a vypracujeme cenovú ponuku, ktorú vám pošleme v priebehu niekoľkých dní.

Po schválení nášho návrhu a cenovej ponuky systém namontujeme. Podľa potrieb zákazníka dodáme všetko k jeho používaniu (bežec, tlmiče pádu, postroje, prilby…). 

Keď je ukončená montáž, naši skúsení výškoví pracovníci oboznámia vašich zamestnancov so správnym postupom pri používaní zabezpečovacieho systému a osobných ochranných prostriedkov.

K istiacim systémom dodávame kompletnú dokumentáciu a certifikáty podľa platných zákonov a požiadaviek výrobcu systému.

K istiacim systémom a osobným ochranným prostriedkom zabezpečujeme aj periodické kontroly, ktoré sú povinné každých 12 mesiacov.

Máte záujem?

Na základe Vašej požiadavky urobíme bezplatnú obhliadku, zvolíme metódu alebo techniku, ktorá je pre Vás cenovo a časovo najvýhodnejšia.

Cenové ponuky na výškové práce do 24h

Obhliadky zdarma