Demolačné práce vo výškach

Medzi demolačné práce v ťažko dostupných miestach patria demolácie striech, komínov, balkónov a rozoberanie rôznych konštrukcií.

Výškové práce za pomoci helikoptéry

Veľmi špecifickými prácami sú práce s pomocou vrtuľníka na tažko dostupných miestach. Vo väčšine prípadov ide o montáž alebo demontáž bremien s vysokou hmotnosťou.

Lepenie slnečných fólií

Veľmi náročnou prácou na detail je lepenie slnečných fólií pomocou horolezeckej techniky. Táto práce sa nedá vykonať kvalitne bez potrebného náradia a bohatých skúseností.

Umiestňovanie reklám vo výške

Výškový pracovníci vedia za pomoci lanovej techniky dostať a osadiť reklamu, baner alebo výlep vo výške. Pre realizáciu nieje potrebný žeriav a ani vysokozdvižná plošina.