Výškové práce za pomoci helikoptéry

Veľmi špecifickými prácami sú práce s pomocou vrtuľníka na tažko dostupných miestach. Vo väčšine prípadov ide o montáž alebo demontáž bremien s vysokou hmotnosťou.

Lepenie slnečných fólií

Veľmi náročnou prácou na detail je lepenie slnečných fólií pomocou horolezeckej techniky. Táto práce sa nedá vykonať kvalitne bez potrebného náradia a bohatých skúseností.

Umiestňovanie reklám vo výške

Výškový pracovníci vedia za pomoci lanovej techniky dostať a osadiť reklamu, baner alebo výlep vo výške. Pre realizáciu nieje potrebný žeriav a ani vysokozdvižná plošina.

Rekonštrukcia fasád kostolov

Ďalšia služba, ktorú ponúkame, je kompletná rekonštrukcia kostolov. Spadá sem oprava a náter striech kostolov, oprava fasád kostolov, maľovanie fasád kostolov ako aj sanácia vlhkých základov, oprava klampiarskych prvkov, okien, odkvapových systémov a rôzne reštaurátorské práce.

Čistenie a údržba výrobných hál

Čistenie a vysávanie stien, stropných konštrukcií, vzduchotechniky, elektrických rozvodov, strojov, osvetlenia a ďalších zariadení umiestnených v priemyselných výrobných halách a skladoch.

Navigácia v článkoch