blog

Diagnostika za pomoci výškových pracovníkov

Dobrý deň, v tomto článku sme si pre vás pripravili detailnejší opis diagnostiky, ktorú zabezpečujeme pomocou výškových prác.Prichádza za nami mnoho klientov s otázkou: Ako to môžeme urobiť? Aký výsledok budeme mať? Prečo sa to deje? V čom je príčina nášho problému na objekte? Prečo sa to stalo? Atď. Klient získa diagnostikou dôkladné podklady o probléme na budove a takisto návrh na riešenie.

Diagnostiku výškovými pracovníkmi realizujeme pre rôzne prípady:

 • Zatekanie na fasáde budovy
 • Tepelné mosty
 • Zvlhnuté body
 • Poškodené zateplenie budovy
 • Kampiarske prvky a ich defekty
 • Korózia nosných prvkov na balkónoch
 • Hlučnosť pri silnom vetre
 • Praskliny
 • Nesprávne osadenie okien a ich oplechovanie

Diagnostika výškovými pracovníkmi spočíva v dôkladnom naplánovaní postupu:

 • Obhliadnutie objektu
 • Statické posudky
 • Správne a efektívne vypočítanie postupu
 • Spracovanie cenovej kalkulácie
 • Realizácia
 • Odovzdanie diela a vysvetlenie situácie
 • Záverečná správa o diagnostike

Pre každú problematiku určujeme samostatné riešenie. Obhliadky a cenové ponuky sú zdarma.

Váš tím profesionálov s ľudským prístupom

Výškové práce s.r.o.
info@vyskoveprace.sk
tel. +421 917 630 920

Cenové ponuky do 24h

Obhliadky zdarma

Tags: