Projektová štúdia

Rímsko-katolícka cirkev - farnosť Kamenica nad Hronom

Zatelefonovali nám z jednej z našich divízií www.rekonstrukciakostolov.sk a kurátor cirkvi nás oslovil na vypracovanie cenovej ponuky pre kompletnú obnovu fasády kostola. Obhliadku a cenovú ponuku sme zrealizovali bezplatne. Po doručení cenovej ponuky sme dostali odpoveď, že kostol sa
bude realizovať našou firmou. Tým, že pri práci používame našu vysokozdvižnú plošinu a naše technológie, cena bola pre investora priaznivá. Stavebné firmy si účtujú za lešenie, čo naša firma nepotrebuje.
Na kostole sa robila kompletná sanácia fasády, výmena okien na veži, osádzanie hrotov proti sadaniu holubov, modelovanie okrasných prvkov v ateliéri, ich osadenie na fasáde, náter odkvapov a oplechovanie. Počas realizácie sme pravidelne komunikujeme s objednávateľom, informujeme sa, či je všetko v súlade so zmluvou a či je s priebehom realizácie spokojný.
Počas celej realizácie sme dostávali pozitívnu spätnú väzbu. Opäť sme sa utvrdili v tom, že komunikácia a otvorený prístup je na Slovensku veľkým percentom úspechu.
01

Klient

Rímsko-katolícka cirkev - farnosť Kamenica nad Hronom

02

Dátum

6.10.2016

Máte zájem o podobný projekt?

Na základe Vašej požiadavky urobíme bezplatnú obhliadku, zvolíme metódu alebo techniku, ktorá je pre Vás cenovo a časovo najvýhodnejšia.

Cenové ponuky na výškové práce do 24h

Obhliadky zdarma