Projektová štúdia

SPP - distribúcia a.s.

Od firmy SPP – distribúcia a.s. sme dostali požiadavku pre rizikové odstránenie úchytov na plynovode.
Situácia bola komplikovaná v tom, že základy premostenia boli podmyté vodou a hrozilo pretrhnutie plynovodu. Podmienka od klienta bola jasná, výškový pracovník sa nesmie dotknúť premostenia. Preto sme vymysleli istiaci systém na horizontálny pohyb po horizontálne umiestnenom lane. Keďže sme firma certifikovaná na istiace systémy, prácu sme odviedli v súlade s požadovanou bezpečnosťou. Ostatné, investorom rovnako oslovené firmy, túto požiadavku splniť nevedeli.
Proces realizácie prebehol podľa plánu. Pri overení plynulosti prác u investora nás potešilo pozitívne hodnotene celej realizácie. Celému týmu SPP – distribúcia a.s. ďakujeme za prejavenú dôveru.
01

Klient

SPP - distribúcia a.s.

02

Dátum

6.10.2020

Máte zájem o podobný projekt?

Na základe Vašej požiadavky urobíme bezplatnú obhliadku, zvolíme metódu alebo techniku, ktorá je pre Vás cenovo a časovo najvýhodnejšia.

Cenové ponuky na výškové práce do 24h

Obhliadky zdarma