Je to náš spoľahlivý subdodávateľ výškových prác. Cenové ponuky sú vypracované promptne a vždy na základe riadnej obhliadky priestorov. Dodávky prác sú plnené v dohodnutých termínoch. Obzvlášť by som chcela vyzdvihnúť praktickú stránku prístupu tejto spoločnosti a reálnosť argumentov pri odhadovaní prác, nikdy sa nesľubuje niečo, čo nevedia dodať.