S Vašou firmou sme veľmi spokojný. Vedeli ste vždy rýchlo zareagovať na naše požiadavky, či išlo o návrh riešenia, vypracovanie cenovej ponuky, alebo už samotnú realizáciu.Radi využívame aj Vami ponukaný systém prvidelných kontrol a revízií istiacich systémov. V prvom rade ide o bezpečnosť a tú nám svojimi riešeniami pomáhate v našich prevádzkach udržiavať na vyššej úrovni.